Padmasana_skogen

Meditation, söndag jämna veckor

Vi samlas för en stilla kväll och mediterar tillsammans. Vi tar in ljuset och kärleken och delar det med varandra. Under söndagarna kommer vi att bjuda på både tysta och guidade meditationer. Vissa söndagar avslutas meditationerna med shamantrumning.

Vi ger mediation söndagar jämna veckor 19.00 – 20.00
Den 16 februari 2022 är första tillfället.