Ledd Primary

Enligt tradition i ashtangan så leder vi hela första serien första fredagen varje månad. Du behöver inte kunna hela första serien utan du modifierar positionerna, stannar upp och tittar och leker dig fram under lärarens ledning.

Vi inleder med det traditionella inledningsmantrat gemensamt och avslutar med mantra och savasana.

Vi börjar fredag den 3 oktober mellan 06:00 och 08:00.