Restorative yoga

Restorative betyder återhämtning och passar dig som av olika anledningar behöver extra mycket återhämtning. Restorative yoga handlar om att slappna av och låta kroppen och sinnet vila och återhämta sig.

Alla positioner utförs sittande och liggande och du vilar i varje position mellan 10-20 minuter.  Du får mycket assistans av läraren som hjälper dig att hitta en bra vila med hjälp av bolster och filtar.

Restorative Yoga är en yoga för dig som längtar efter vila.