Introhelg för nybörjare i ashtanga

Introduktionshelgen vänder sig till dig som är nybörjare och som är nyfiken på ashtangayoga. Du behöver inga som helst erfarenheter i yoga. Helgen passar också dig som yogat tidigare och som vill komma igång med yoga.

Vi är en liten grupp med tid för reflektion och frågor kring ashtangayoga.

I ashtangayogan ligger fokus på att hitta ett flöde mellan andningen och rörelsen, det som i yoga kallas vinyasa. Under helgen går vi igenom solhälsningarna A och B, de flesta stående positionerna, några sittande och ett enklare avslut. Efter introduktionshelgen är du redo att gå på våra ledda klasser och mysore.