Den lilla studion med det stora hjärtat

Workshop Mysore / mot Mysore

Workshopen vänder sig till dig som är intresserad av att prova på och veta
mer om Ashtangayoga ”Mysore style”. Under kursen får du en
introduktion till vad Mysore är. Vi kommer att varva teori med praktik
och även gå in på lite teknik. Perfekt för dig som kanske testat
asthangayoga ledd klass men inte testat Mysoreklassen på schemat.

I Ashtangayogan ligger fokus på att hitta ett flöde mellan andningen
och rörelsen, det som i yoga kallas vinyasa. På en Mysore-klass följer
du ditt eget andetag och yogar dig igenom rörelserna i egen takt utan
att läraren leder. Läraren finns i salen och justerar.

Under workshopen kommer vi vara två lärare och en liten grupp med tid för
reflektion och frågor kring Ashtangayoga och Mysore. Du behöver inte
vara avancerad yogi för att gå denna kurs utan alla är välkomna och
det är här du har möjlighet att lära dig ashtangayoga ”Mysore style”.